For factory, We are an opportunity to expand market channel. Contact us สะดวก สบาย แบบบ้าน ช่าง วัสดุ l บ้านมอก. รับประกัน 2-10 ปี l เสียเงินครั้งเดียว งบไม่บาน ถูกจริง 10-20%
เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง กรุณาติดต่อสอบถามราคาอัพเดทจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง SCG ปูนช้างแดง (ถุง 50 กก.)
ชื่อสินค้า : ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง SCG ปูนช้างแดง (ถุง 50 กก.)
ราคา : 106.55 บาท
ข้อมูลอัพเดท : 02 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :

ดูทั้งหมด

วัสดุ
ความกว้าง
ความยาว 
ความหนา 
น้ำหนัก 
ปริมาตร 
มอก.
: ซีเมนต์ 
: 40.5 ซม.
: 56.5 ซม.
: 9.5 ซม.
: 50 (กก.)
: 33511 (ลบ.ซม.)
: 15 เล่ม 1-2555  

     ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป และงานโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิ อาคารสูง ถนน ทางด่วน สนามกีฬา และสนามบิน โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน
    เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ที่มีคุณสมบัติให้กําลังอัดสูง เหมาะสําหรับงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ เสา คาน พื้น นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน สะพาน
คุณสมบัติพิเศษ  

-ให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน
-เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
-ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไม่อัดแรง
คำแนะนำ และข้อควรระวัง
1.สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา
2.การผสมและการใช้งานคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน และควรอยู่ภายใต้การควบคุมและการแนะนำของวิศวกรโยธา

 

ดูทั้งหมด


>>>>>>